Jesteśmy również w Social Mediach

zadzwoń

604-587-234, 600-109-841

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46WE(RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DM inwest Sp.z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu, 47-220, ul. Aleksandra Głowackiego 7/2, adres e-mail: biuro@dom-marzen.com, tel: 604 574 485;
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) -za zgodą osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b) -w celu zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. f) -prawny interes administratora;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od roku, w którym zakończono wykonywanie czynności zawartych w umowie;
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana -narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane tylko odbiorcom danych upoważnionym na mocy przepisów prawa;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.